Общи условия

 

Настоящите Общи условия за ползване са предназначени за регулиране на отношенията между ПЛЕНТОН ООД (наричан по-долу Оператор) от една страна и посетителите на електронни (интернет) страници и услуги, намиращи се на домейн www.dfreefood.com (наричан по-долу Сайт).

С натискането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на www.dfreefood.com (с изключение на линка към настоящите “Общи условия”), се счита, че приемате и сте съгласни с тези условия.

Съгласно Закона за защита на потребителя и Закона за електронна търговия предоставяме свободно следната информация.

Наименование на Оператора: ПЛЕНТОН ООД

Седалище и адрес на управление: България, София 1225, ул. Първа Българска армия 22

Данни за кореспонденция: България, София 1225, ул. Първа Българска армия 22

Адрес на електронна поща: info@dfreefood.com

Търговски регистър: ЕИК по БУЛСТАТ BG205447231

 

Надзорни органи:

Комисия за защита на личните данни – адрес: гр. София, ул. „Иван Евстатиев Гешов” № 15, тел.: (02) 915 35 15, факс: (02) 915 35 25, е-mail: kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

Комисия за защита на потребителите – aдрес: 1000 гр. София, пл. „Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6, тел.: (02) 980 25 24, факс: (02) 988 42 18; гореща линия: 0700 111 22; Уеб сайт: www.kzp.bg.

 

Термините, използвани в настоящите Общи условия, имат следното значение:
Сайт” – интернет ресурс, достъпен чрез своя унифициран адрес www.dfreefood.com, съдържащ файлове, програми, текст, звук, картина, изображение или други материали и ресурси.

Оператор” – ПЛЕНТОН ООД се явява оператор на средство за комуникация от разстояние по смисъла на чл. 54, ал. 4 от Закона за защита на потребителите при публикуването на Стока/Услуга и приемането на поръчките на Посетителите.

“Стока/Услуга” – конкретна стока или услуга, публикувана на Сайта, предмет на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя.
Поръчка” – Заявление от страна на посетител чрез използване на техническият ресурс на сайта за закупуване на Стока/Услуга.

Операторът може да измени настоящите Общи условия за ползване по всяко време като публикува нова тяхна версия с указване на датата на извършването на съответните изменения и датата на тяхното влизане в сила. За предоставени услуги преди датата на влизане в сила на извършените изменения, ще се прилагат правилата на действащите към този момент Общи условия за ползване.

 

Сайтът е онлайн платформа за промотиране на Стоки/Услуги, предоставяни от Оператора на Посетителите на Сайта посредством публикуване на оферти. На посетителите на Сайта се дава възможност да се запознаят със Стоките/Услугите и използвайки техническия ресурс на Сайта, да направят Поръчка.
Услугите, предлагани на Посетителите посредством Сайта, са безплатни за тях.
Потребителите заплащат единствено цената на закупените Стоки/Услуги и таксите за доставка.
www.dfreefood.com има правото да променя цените, обявени в сайта, без предварително уведомяване на Потребителите. При допуснати технически грешки при публикуване на цените www.dfreefood.com има правото да откаже поръчката и не дължи обезщетение по никакъв начин на Потребителя.

 

Oператорът не гарантира за верността, точността и надеждността на всички материали, съдържащи се в Сайта.
Всички материали са предназначени само за информация и не представляват съвет за покупка на съответната Стока/Услуга.

Операторът не гарантира непрекъснат и напълно надежден достъп до Сайта и не поема никаква отговорност за загуби или щети, възникнали в резултат на проблеми с достъпа до Сайта. Операторът си запазва правото да спира Сайта по всяко време без да обосновава причини за това, включително но не само поради актуализации, подобрения или профилактика, като не носи отговорност за такова спиране.

 

Поверителност

www.dfreefood.com не желае да получава конфиденциална или защитена информация от посетителите. Всяка информация, която посетител по желание е изпратил до
www.dfreefood.com се счита за неповерителна и непредставляваща предмет на права.
Личната информация, която Потребител по собствено желание изпрати към сайта с цел поръчката на Стока/Услуга, е под закрила на Регламент (ЕС) 2016/679 (Общ регламент за защита на данните)

Съхраняваните от Оператора лични данни ще бъдат използвани единствено за целите, за които последните са предоставени, като няма да бъдат предоставяни на трети лица без съгласието на Потребителя, с изключение на случаите, когато това се изисква по силата на действащото законодателство (Закона за електронните съобщения, Наказателно-процесуалния кодекс и др.).

Повече информация за защитата на личните данни може да бъде намерена в нашата Политика за поверителност.

 

Предвид ползването на Сайта Потребителят се съгласява:
– да предостави вярна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на формата за регистрация или формата за поръчка без регистрация;
– при нужда да променя тази информация с оглед на нейната вярност;
– да предприема всички мерки за опазване на паролата си;
– да не подава фиктивни или невалидни заявки;
– да заплати заявената от него Стока/Услуга преди или при доставянето й, включително транспортните разходи;
– да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява;

 

Предвид ползването на Сайта Потребителят има право:
– на достъп до своята поръчка. Всяка поръчка може да бъде потвърдена  в телефонен разговор или по имейл от посочените от Клиента данни за връзка;

Поръчки

Поръчките се приемат от Сайта 24 часа в денонощието, включително през почивните дни и в дните на официалните празници, но се обработват в първия следващ почивните дни и официалните празници работен ден.
Всички цени са с включен ДДС и не подлежат на промяна от момента на поръчване до момента на плащане.
Изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:
– Липса на телефон или грешен телефон за контакт с Потребителя.
– Една или всички от поръчаните стоки не са в наличност; в този случай Операторът ще установи контакт с Потребителя в най-кратък срок.
– Потребителят е посочил грешен или непълен адрес за доставка или липсва такъв.

Всяка поръчка от страна на посетител на www.dfreefood.com има силата на Договор за продажба от разстояние по смисъла на чл. 48 ал 1 от Закона за защита на потребителя между двете страни, като извършването на самата заявка има силата на волеизявление от страна на Клиента за сключването на договора.

 

Когато Потребителят поръча продукт, той се добавя в кошницата. Когато Потребителят кликне върху нея ще види всички продукти и количеството, което е поръчал. За да изпрати своята поръчка, Потребителят трябва да влезе в своя профил, да направи нова регистрaция или да използва Бърза поръчка. Въведените данни са необходими, за да изпълни Оператора поръчката.

Поръчка на продукти може да бъде направена и на посочените в раздел Контакти имейл и телефон.

Ако Потребителят желае да отмени вече направена поръчка, той трябва да се свърже се с Опаратор в рамките на един (1) час след направената поръчка по имейл или телефон от посочените Контакти.

 

За всеки закупен продукт Потребителят може да получи фактура, ако заяви желанието си за издаване на фактура в рамките на пет (5) дни от деня на поръчката. За целта е необходимо Потребителят да попълни всички необходими данни в полето Данни за фактура или да изпрати имейл на info@dfreefood.com. Фактурата ще получи при доставката на стоката или по имейл.

 

Поръчки в България

Поръчките за доставка в България се изпълняват в рамките на един до два работни дни в зависимост от избрания начин на доставка, избрания куриер и графика за обслужване на съответното населено място от куриера. Обикновено при поръчка до 14:00 часа Операторът изпълнява същата в рамките на един работен ден.

 

Плащане на поръчки в България

Поръчките с доставка в България могат да бъдат заплатени по следните начини:

  1. Плащане на място в офиса на Оператора при вземане на поръчка.
  2. Плащане при доставка (с наложен платеж): при получаване на стоката Потребителят плаща дължимата сума за Поръчката + транспортните разходи на куриера.
  3. Плащане чрез използване на PayPal – имейлът за плащане на ПЛЕНТОН ООД е info@dfreefood.com.

 

Поръчки извън България

Ако Потребител желае да поръча продукти от www.dfreefood.com и те трябва да бъдат изпратени извън България, той трябва да се свърже с Оператора по имейл: info@dfreefood.com.

Плащане на поръчки извън България

Поръчките с доставка извън България могат да бъдат заплатени по следните начини:

  1. Плащане чрез използване на PayPal – имейлът за плащане на ПЛЕНТОН ООД е info@dfreefood.com.
  2. Плащане на място в офиса на Оператора преди изпращане на поръчка.

 

Доставка

Разходите по доставката зависят от количестовто поръчани продукти и подлежат на допълнително потвърждение от страна на Оператора. Потребителят ще бъде уведомен за очакваните разходи по доставката на Поръчката преди Поръчката да бъде изпратена.

 

Връщане на закупена стока

Потребителят има право да върне закупената от него стока в рамките на 14 работни дни от датата на закупуването й в съответствие с разпоредбите на чл. 50 от ЗЗП. За целта предметът на сделката трябва да е в оригиналната си опаковка, без следи от употреба или нарушаване на търговския вид на стоката и да е съхраняван правилно, съгласно препоръките. Разходите за връщане на стоките се заплащат от Потребителя.

 

Ако някое от условията на настоящите Общи условия за ползване стане невалидно по силата на съдебно решение, останалата част остава в сила.

 

София                                                                 Одобрил:

01.01.2019г.

Back to Top
Added to cart
Количка
Затвори

Нямате артикули в количката.